Mötet öppnas
1. Sammanträdets kungörande
2. Upprop
3. Val av protokolljusterare
Allmänpolitisk debatt
Inledningsanförande - Jan-Olof Svedberg (SD)
- Atcha Adinda (L)
- Pelle Philip (C)
- Malin Rehnstedt (MP)
- Allan Ragnarsson (M)
- Lennart Karlsson (EMP)
- Kenth Williamsson (S)
Erica Gunnarsson Kibowa (V)
- Jenny Larsen (KD)
- Ordet fritt -
- Avslutningsanföranden
- Mötet återupptas efter paus
4. Godkännande av dagordning
9. Likabehandlingspolicy - Åsa Öhrn, Personalchef - Informerar
5. Interpellationer och frågor
6. Inkomna motioner och medborgarförslag
7. Motion - Biologisk mångfald på kommunens mark
8. Slutredovisning VA - Vattenverk Vaggeryd med järn/manganavskiljning - ID 9303
10. Valärenden
- Mötet återupptas efter ajournering
11. Delgivningar

24 februari 2020 - Kommunfullmäktige

24 februari 2020 - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018